Poręczyciel kredytu: kluczowe aspekty i wskazówki

Zbyt niska zdolność kredytowa może stanowić poważną przeszkodę w uzyskaniu kredytu bankowego. W sytuacjach, gdzie bank nie ufając w spłatę zobowiązania przez głównego kredytobiorcę, może pojawić się rozwiązanie w postaci poręczyciela. Kto to jest poręczyciel kredytu i jakie są jego obowiązki?

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel, znany także jako żyrant, to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty kredytu w przypadku, gdy główny kredytobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zobowiązania. Najlepiej, aby poręczycielem był zaufany przyjaciel lub bliski krewny, posiadający stabilną sytuację finansową. Podżyrowanie kredytu to jednak poważne zobowiązanie, związane z konsekwencjami w przypadku problemów finansowych głównego dłużnika.

Obowiązki poręczyciela

Bank traktuje poręczenie kredytu równie poważnie jak zobowiązanie zaciągnięte samodzielnie. Żyrant musi mieć na uwadze, że udzielenie poręczenia wpływa na jego zdolność kredytową i zostaje odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Zgodnie z art. 876 kodeksu cywilnego, poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania w przypadku niewykonania go przez dłużnika.

Kto może być poręczycielem?

Podjęcie roli poręczyciela wiąże się z ryzykiem finansowym, dlatego ważne jest, aby osoba pełniąca tę funkcję miała stabilne dochody i zdolność do uregulowania długu. Bank, podobnie jak w przypadku kredytobiorcy, sprawdza wiele czynników, takich jak wiek, zdolność kredytowa, historia kredytowa i zdolność do czynności prawnych.

Prawa poręczyciela

Funkcja poręczyciela nie ogranicza się jedynie do obowiązku spłaty długu. Żyrant ma również prawo do regularnych informacji dotyczących stanu spłaty kredytu, co pozwala mu monitorować sytuację i reagować na ewentualne problemy. Bank informuje poręczyciela o opóźnieniach w spłacie, co może być istotne w przypadku pogorszenia się relacji między głównym kredytobiorcą a poręczycielem.

Koszty poręczenia kredytu

Udzielenie poręczenia zazwyczaj jest bezpłatne, ale poręczyciel może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie oddzielnej umowy poręczenia, precyzującej warunki wynagrodzenia. Warto zauważyć, że koszty te są istotne, zwłaszcza gdy poręczyciel udziela poręczenia spółkom.

Poręczyciel kredytu to istotna postać w procesie uzyskiwania kredytu, zwłaszcza dla osób z niską zdolnością kredytową. Decyzja o poręczeniu kredytu powinna być dobrze przemyślana, a wybór odpowiedniego poręczyciela kluczowy. Monitorowanie stanu spłaty kredytu przez poręczyciela jest istotne dla utrzymania dobrej relacji między stronami. Ostatecznie, korzystając z poręczenia, warto mieć świadomość zarówno praw, jak i obowiązków związanych z tą formą wsparcia finansowego.

Więcej o kredycie z poręczycielem można znaleźć na stronie https://bookfinanse.pl/poreczyciel-kredytu-oddluzenie/